تأسیسات آب و فاضلاب

5 پروژه در استان‌های تهران، خوزستان، سمنان، آذربایجان شرقی و استان فارس

گالری پروژه

آب و فاضلاب
آب و فاضلاب

برخی فعالیت ها

• تأسیسات آبگیری و شبکه‌های توزیع آب
• تلمبه ‌خانه ‌ها و تصفیه‌ خانه ‌های آب
• جمع ‌آوری و انتقال فاضلاب شهری
• استفاده مجدد از پساب