انجام بیش از ۸۰ پروژه در استان‌های تهران، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، گلستان، مازندران، گیلان، سمنان و قزوین

گالری پروژه ها

آزمایشگاه آب‌وخاک و محیط‌زیست
آزمایشگاه آب‌وخاک و محیط‌زیست

برخی خدمات

  • نمونه‌برداری تخصصی از کلیه منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و فاضلاب و پساب در خاک و رسوب
  • اندازه‌گیری پارامترهای بخش شیمیایی و فیزیکی شامل TOC، DO، BOD5،TSS،TDS، EC و pH، سختی، کدورت، قلیاییت، دما، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفیت، سولفید، نیترات، نیتریت کربنات، بی‌کربنات، فسفات کلراید، کلر آزاد، آمونیاک، نیتروژن، فسفر و کلروفیل a
  • اندازه‌گیری پارامترهای خاک شامل هیدرومتری، دانه‌بندی، TOM، کلسیم، منیزیم، pH، EC
  • اندازه‌گیری پارامترهای لیمنولوژی شامل زئوپلانکتونها، فیتوپلانگتون‌ها، ماکروبنتوز ها، میکروبنتوز ها و گیاهان آبزی