• image
 • image
 • image
 • image

کارفرما: اداره کل شیلات خوزستان

تاریخ شروع کار: ۲۳/۱۲/۱۳۸۶

تاریخ خاتمه کار: ۰۲/۱۱/۱۳۸۷

شرح تفصیلی کارهای انجام‌شده

پروژه مطالعه مصرف سرانه آبزیان در استان خوزستان با ۳ هدف اصلی از جانب اداره کل شیلات استان خوزستان تدوین گردید و جهت اجرا به مهندسین مشاور آساراب واگذار شد. هدف از این مطالعات بررسی رفتار مصرف آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی در خانوارهای استان خوزستان ازنظر کمی و کیفی بود. همچنین از اهداف دیگر این طرح شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات رفتار مصرف آبزیان و فراورده‌های شیلاتی خانوارهای استان خوزستان بوده است. نتایج این بررسی در قالب راهکارهایی برای ارتقاء و بهینه‌سازی رفتار مصرف آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی ارائه‌شده است.

شرح خدمات انجام‌شده:

 • بررسی وضعیت کنونی عرضه و تقاضای مصرف آبزیان در استان
 • شناسایی پتانسیل‌ها، قابلیت‌ها و عملکرد تولید و پرورش آبزیان در استان
 • تهیه پرسشنامه و نظرسنجی از اهالی تمام شهرستان‌های استان خوزستان
 • ارائه راهکارهای مدیریتی برای افزایش مصرف آبزیان

خدمات ارائه‌شده:

 • بررسی وضعیت موجود زیست‌محیطی تالاب
 • مطالعات رسوب‌شناسی
 • بررسی وضعیت محیط اجتماعی منطقه
 • شناسایی و بررسی اثرات زیست‌محیطی ناشی از اجرا، عدم اجرا و اجرا با به کارگیری تمهیدات زیست‌محیطی
 • بررسی اثرات زیست‌محیطی ناشی از ماشین‌آلات لایروبی در تالاب
 • اثرات اجرای عملیات لایروبی بر فعالیت‌های صیادی و تداخل با فعالیت‌های قایقرانی
 • اثرات زیست‌محیطی (آلودگی صوتی، هوا، تخریب خاک، ایجاد تداخل در محیط آبی و آلودگی بصری) بر اساس سیستم لایروبی و روش‌های انتخابی
 • بررسی سوانح و حوادث احتمالی