شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران

نمونه‌برداری و آزمایش کیفیت منابع آب در محدوده‌های تأمین‌کننده آب شرب استان تهران حوضه آبریز سدهای لار، لتیان، ماملو، کرج و طالقان

سال اجرا: ۱۳۹۷

محل اجرا: استان تهران- سدهای لار، لتیان، ماملو، کرج و طالقان

شرکت مهندسین مشاور پل رود

مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی راه‌آهن سیرجان-بردسیر -کرمان

سال اجرا: ۱۳۹۷

محل اجرا: استان کرمان- سیرجان، بردسیر، کرمان

شرکت مهندسین مشاور پل رود

مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آزادراه قم- ساوه – قزوین و اتصال به آزادراه قزوین-رشت

سال اجرا: ۱۳۹۷

محل اجرا: استان های گیلان و قزوین

شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر

انجام خدمات گشت و بازرسی منابع آب شهرستان‌های کنگان، عسلویه، دیر و جم

سال اجرا: ۱۳۹۷

محل اجرا: استان بوشهر- شهرستان‌های کنگان، عسلویه، دیر و جم